HVORFOR COLLETHS


C: Når C er første bokstav, forventes det et stort talentpotensiale som må vekkes til livet, spesielt hvis det kan hjelpe                  andre. 


O: O er assosiert med flere alternativer og muligheter som kan berike livet om du velger å gripe dem. 


L:  L reflekterer et mer rasjonelt synspunkt enn følelsesladet i tilfeller hvor en må agere. Dette gjenspeiler personer som er           "down-to-earth". L:  L sin energi er assosiert med tallet 3, som gjenspeiler en orginalitet og en elsk for handling. Dette gjenspeiler                         mennesker som fort tar kontroll over situasjoner. 


E:  E sine grunnleggende livs-prinsipper er å fortelle sannheten slik at en kan leve et ærlig og hederlig liv.


T:  Når T er i en dissharmoni kan det hende at slue taktikker kommer til overflaten. Dette kan føre til at menneskene blir              veldig selvopptatte.


H:  Vibrasjonene av H kan reflekteres tilbake til situasjoner som for det sosiale perspektivets liv kan virke nye og utfordrende.


S:  Det er s-en som forener oss med hver vår personlighet.


Vi kan nok alle si med hånden på hjertet at hver av disse bokstavene representerer noe i hver og enkelt av oss. Vi er ulike, men har fellestrekk og felles interesser. Vi har alle fire forskjellig musikksmak, men bruker musikken som et felles språk. Ved å kunne samarbeide på den måten vi gjør, skaper vi noe som bare er vårt og som vi alle på en eller annen måte kan kjenne oss igjen i. Dette får oss til å tro at flere av dere lyttere der ute vil kunne finne en plass hos oss og være med på å dele våre opplevelser.