Musikken til Colleths


Colleths skriver om livet, døden, gleder, sorger, humor, galgenhumor, ironi og alt annet som hverdagen byr på.


Musikken deres treffer lytterne rett i hjertet og er med på at flere kan føle et fellesskap og tilhørighet gjennom musikken.


Ensomhet og mørke er noe som er usynlig for det blotte øyet, men ved å sette ord på følelser og holdninger og en god dose galgenhumor, kan hverdagen bli enklere for alle og en hver som står i en slik situasjon.


Gjennom muskken får COLLETHS frem at vi er alle sammen ulike noe som er helt greit. At alle kan føle forskjellig, men følelser er ikke farlige - de er bare på gjennomreise.